ГРОМАДА В ДІЇ

ТОВАРИСТВО
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ДІМ
В ЧЕРНІВЦЯХ

Ім’я
Пароль

Наші сторінки в:

Галерея:

Буковинський центр реконструкції і розвитку

Дата створення: Четвер, 01 квітня 1999
Адреса:
м. Чернівці, вул. Шевченка, 28 оф. 308
Контакти:
тел. 59-28-23, 59-28-06
E-mail: bcdr@ukr.net
http://bcdr.cv.ua/
Основні напрямки діяльності: - розробка інвестиційних проектів, бізнес-планів, проектів транскордонного співробітництва

- підтримка розвитку малого та середнього бізнесу

- cприяння вирішенню екологічних проблем

- видавнича діяльность

Керівник організації:

Кирпушко Ярослав Васильович

Буковинський центр реконструкції і розвитку є недержавною, некомерційною, неприбутковою організацією, яку засновано Чернівецькою обласною радою та Чернівецькою обласною організацією товариства “Знання” в 1999 році. Центр здійснює свою діяльність на всій території Чернівецької області. Буковинський центр реконструкції і розвитку є членом Національної Асоціації Агентств Регіонального Розвитку України.

Метою діяльності центру є сприяння економічному, соціальному, екологічному і культурному розвитку Чернівецької області, вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування, формування засад громадянського суспільства, залучення усіх верств населення до активної участі у життєдіяльності територіальних громад, розробка і реалізація цільових програм розвитку краю, інтеграція у Європейське та світове співтовариство.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
1. Розробка інвестиційних проектів, бізнес-планів, проектів транскордонного співробітництва.
2. Реалізація проектів спрямованих на розвиток територіальних громад Чернівецької області.
3. Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу шляхом проведення тренінгів та консультацій та встановлення сталих взаємовигідних партнерських стосунків з організаціями прикордонної зони.
4. Проведення заходів спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості регіону.
5. Надання інформаційно-консультаційних та комунікаційних послуг з питань стану регіонального фінансового ринку, поширення нової фінансової культури.
6. Сприяння вирішенню екологічних проблем та захисту навколишнього середовища Чернівецької області.
7. Удосконалення регіональної інфраструктури через використання інструментів транскордонного співробітництва.
8. Сприяння ефективному проведенню реформування аграрних відносин регіону через розбудову мережі місцевої кооперації.
9. Проведення заходів спрямованих на соціально-економічний розвиток територіальних громад шляхом залучення до співпраціі місцевих органів влади, громадських організацій та бізнесу.
10. Здійснення видавничої діяльності.

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

1999-2003рр. - аналіз бюджетів, проведення бюджетних шкіл в 30 територіальних громадах області в рамках проектів:”Бюджетний процес — постійний, відкритий, політичний механізм”, “Розробка та впровадження моделі міжбюджетних відносин на засадах Бюджетного кодексу України” (фонд “Відродження”), “Транзит”, “Інвестиційна привабливість регіонів України” (підряд з Інститутом реформ);

з 2001 року БЦРР є постійним регіональним партнером Всеукраїнських конкурсів молодих економістів “Молода економіка”/”Новітній інтелект України”;

2002-2004 рр. - проведення серії публічних дебатів: “10 років аграрної реформи в Україні. Що далі?”, “Обговорення Державної програми економічного та соціального розвитку України до 2011 року”, “Європейський вибір” (за сприяння Програми розвитку ООН та Міністерства економіки України), “Прозорість відносин у сферах освіти, малого та середнього бізнесу, ринку землі” (“Партнерство за прозоре суспільство”);

Розробка “Практичних рекомендацій щодо впровадження ефективної державної політики підтримки туризму в малих історичних містах в Україні” (спілка розвитку туризму та ремесел малих міст Західного регіону Країни “Золоте перевесло” та Канадське бюро міжнародної освіти (CIDA));

2005-2006 рр. - проекти “Розвиток україно-білоруського партнерства для створення ефективного розвитку територіальних общин” (Асоціація агенцій регіонального розвитку України); “Використання канадського досвіду для сприяння розвитку туризму як стратегічного сектора економіки України”; “Організаційні і правові основи розвитку сільського зеленого туризму в України” (фонд “Відродження”, фонд “Євразія”, Фундація Чарльза Стюарта Мотта, ААРРУ);

2007-2008 рр. - розроблено 8 проектів транскордонного співробітництва, які спрямованні на соціально-економічний розвиток та підвищення екологічної безпеки Чернівецької області. 2 проекти стали переможцями в конкурсі проектів транскордонного співробітництва за програмою TACIS „Румунія-Україна”. Перший з них спрямований на розвиток фінансової інфраструктури на аграрних територіях Буковини, другий – на створення інтегральних туристичних продуктів в галузі історичного туризму на Буковині, зокрема, збільшення туристичної привабливості Хотинської фортеці. Загальна сума фінансування за цими двома проектами складає майже 1,5 млн. євро. Проект «Транскордонна співпраця з інвестиційного розвитку сільських регіонів» став переможцем в конкурсі проектів транскордонного співробітництва за програмою TACIS „Румунія – Україна”. Даний проект спрямований на розвиток фінансової інфраструктури на аграрних територіях Буковини. Загальна сума фінансування за цим проектом складає 738.574 тис. євро. Період виконання проекту: 1 серпня 2008 р. – 31 березня 2010 р. Партнером проекту від Румунії є Сучавська торгово-промислова палата;

2008 р. - розроблено бізнес-план „Водопостачання і водовідведення м. Хотин”, який поданий на конкурс Міжнародного Банку реконструкції і розвитку;

2009 р. - тристоронній проект: “Посилення залучення молдовських, українських та румунських громадських організацій до програмування ENPI”; проект “Інноваційний потенціал Чернівецької області”, метою якого було здійснення аналізу інноваційного потенціалу, його структурних елементів, визначення шляхів його інтенсивного та ефективного використання, інтеграції до європейського дослідницького поля. Одним із результатів цього проекту було видання “Інноваційного каталогу Чернівецької області”, до якого були внесені бізнесові структури, науково-дослідні установи, що займаються інноваційною діяльністю та посередники в інноваційній сфері. (Німецьке Товариство Технічного Співробітництва (GTZ));

Протягом 2009-2010 років було розроблено наступні бізнес-плани: “Створення інтернет-порталу оголошень www.maklera.net”, “Залучення нових клієнтів у кредитну спілку “Наші люди”, “Бізнес-план ТОВ “Бізнес-центр “Буковинський”, “Бізнес-план медичного центру “Меднеан”, “Розробка оптового ринку сільськогосподарської продукції “Дари Буковини””, бізнес-план для готелю “Буковина”;

2009-2010 рр. - розробка і подача 7 проектів за двома пріоритетами Спільної операційної програми Румунія — Україна — Республіка Молдова задля підвищення конкурентоспроможності регіону. Запропоновані проекти сприятимуть прискореному розвитку регіону і знаходять відображення у: аграрному секторі: проект “Відновлення аграрної кооперації в транскордонному регіоні”; у культурній сфері: проектного “Створення та розвиток туристичного кластеру в транскордонному регіоні”; мають екологічне спрямування: проекти “Підвищення безпеки життєдіяльності в долині річки Прут”, “Створення повного циклу утилізації зношених автомобільних шин”, “Реконструкція очисних споруд м. Хотин для покращення життєвих стандартів”; мають соціальний вплив: проекти: “Транскордонна співпраця з соціальної та економічної адаптації сліпих людей” та “ Розвиток соціальної інфраструктури для дітей та молоді у транскордонному регіоні”. Передбачувана сума отриманих інвестицій складає 9 мільйонів 400 тисяч євро;

В лютому 2011 року почалось фінансування Фондом GTZ проекту “Розробка Регіональної інноваційної програми Чернівецької області”, загальний бюджет якого складає — 165000 грн.